Vrienden

Vrienden


Stichting Vrienden


Een muziekvereniging draaiende houden is een tamelijk dure aangelegenheid. Instrumenten, kleding, huur repetitieruimte, de aanschaf van muziekstukken, de opleiding van leerlingen en de begeleiding door ervaren dirigenten trekken een zware wissel op de jaarlijkse begroting van de vereniging. De contributie van de leden en de inkomsten uit de vele activiteiten van de vereniging zijn voldoende om de vereniging draaiende te houden, maar schieten tekort voor een verdere ontwikkeling, zowel in muzikaal als organisatorisch opzicht. En deze ontwikkeling is nodig om leden te boeien en om de continuïteit van de vereniging veilig te stellen.

 

Doel
Een aantal jaren geleden is de Stichting Vrienden Muziekvereniging St. Willibrordus opgericht. Deze Stichting heeft tot doel om de muziekvereniging te steunen bij bovengenoemde ontwikkeling. In overleg met het bestuur van de muziekvereniging draagt de Stichting bij aan de aanschaf van instrumenten, muziekstukken, kleding en de opleiding van leerlingen.

 

Wat kost het?
De begunstigers van de Stichting Vrienden van de muziekvereniging betalen minimaal € 45,- per jaar.

 

Wat krijgt u?
Als begunstiger van de Stichting Vrienden wordt u regelmatig geïnformeerd over de activiteiten van de muziekvereniging. Daarnaast ontvangt u steeds een persoonlijke uitnodiging voor concerten en andere activiteiten. Bovendien vindt er jaarlijks (meestal in november) het zogenaamde vriendenconcert plaats. Dit concert wordt speciaal opgedragen aan de begunstigers van de Stichting Vrienden als blijk van dank. Op deze wijze ontstaat een speciale betrokkenheid bij de muziekvereniging.

 

Wie zijn begunstiger?
De Stichting Vrienden Muziekvereniging St. Willibrordus bestaat op dit moment uit ca. 120 begunstigers. De Vrienden is een afspiegeling van de Essche bevolking. Naast een aantal bedrijven dat op enigerlei wijze banden heeft met Esch, zijn ook vele particulieren begunstiger van de Stichting. Zij allen hebben één ding gemeen: ze vinden het belangrijk dat er in Esch een muziekvereniging is die zorgt voor een muzikale ondersteuning van allerlei activiteiten. Naast begunstigers uit Esch hebben zich inmiddels ook een aantal bedrijven en particulieren uit aangrenzende plaatsen aangesloten bij deze bijzondere Stichting.

 

Nadere informatie:

Het bestuur van de stichting bestaat uit onderstaande personen:

Voorzitter: Annemarie van Alphen

Penningmeester: Jos Timmermans

Bestuursleden: Harold de Bie - Monique Timmers - Leo Konings - Geert Jan van der Steen - Desiree Timmermans

Voor nadere informatie over de stichting vrienden van de muziekvereniging kunt u per e-mail: vrienden@fanfare-esch.nl contact met ons opnemen.