Lid worden / Vrienden

Lid worden / Opleiding


Lid worden?

Nieuwe leden zijn van harte welkom bij onze vereniging!

 

Het maakt niet uit of je een beginnende muzikant bent of al jarenlang een muziekinstrument bespeelt, of je jong bent of al wat ouder: als je het leuk vindt om muziek te (gaan) maken ben je bij ons aan het juiste adres.

 

Lid worden van een vereniging brengt natuurlijk ook kosten met zich mee. Onze muziekvereniging vindt het belangrijk de drempel voor lidmaatschap zo laag mogelijk te houden en probeert daarom de kosten zo laag mogelijk te houden door een groot deel hiervan op zich te nemen.

 

 

Contributie

Zodra je lid wordt, betaal je contributie. Van de contributie worden de kosten voor de dirigent, bladmuziek, concerten, etc. vergoed. Daarnaast krijg je voor dit bedrag een goed onderhouden instrument in bruikleen van de vereniging.  

 

Wanneer men in het jeugdorkest instroomt krijgt de leerling een poloshirt met ons logo, speel je bij het ‘groot’ orkest dan krijg je een uniform. Deze kleding wordt gedragen tijdens concerten.


Kosten overzicht Contributie leerling tot 18 jaar; alleen eerste 4 jaar (€ 75,- p/jaar)

€ 18,75

per kwartaal

Contributie (€ 135,- p/jaar)

€ 33,75

per kwartaal

Muziekopleiding

Vanaf komend seizoen (2023-2024) sluit de muziekvereniging aan op het muziekvoucher systeem van de gemeente Boxtel, hieronder zullen wij uitleggen wat dit voor jullie inhoudt.


Om gebruik te kunnen maken van de muziekvouchers van de gemeente Boxtel dient de leerling een lesovereenkomst aan te gaan met de docent. Dit betekent dat de leerling het lesgeld jaarlijks rechtstreeks aan de docent betaald en niet zoals voorheen aan de muziekvereniging.


Via de gemeente kan je gebruik maken van het muziekvoucher systeem, na invullen van het aanvraagformulier ontvang je van de gemeente € 200,- per jaar (voor individuele lessen). De ouders moeten deze voucher zelf aanvragen. De voorwaarde voor aanvraag zijn als volgt:
• Je kind staat ingeschreven in de gemeente Boxtel.
• Je kind op 1 september van dit jaar jonger dan 18 jaar is.
• Je kind muziekonderwijs gaat volgen in de gemeente Boxtel bij een docent die in het Muziekloket van de CultuurBox staat.
• Je kind minimaal 36 lesweken muziekles volgt binnen hetzelfde lespakket.


De volledige informatie en het aanvraagformulier kan je vinden op de site van de gemeente: Muziekonderwijs | Boxtel


Wij beseffen ons dat dit een grote verandering is zoals het eerst verliep, maar om optimaal gebruik te maken van de subsidie die de gemeente biedt willen we hier toch in  meegaan.  En natuurlijk helpen we graag als er nog vragen zijn, want we zijn natuurlijk blij met elke aanmelding !


Slagwerkopleiding

Gedurende de opleiding wordt bekeken of je kunt doorstromen naar de jeugdslagwerkgroep en na verloop van tijd naar de slagwerkgroep. Je repeteert dan één keer per week met de jeugdslagwerkgroep en één keer per week met de slagwerkgroep.

 

Blaasopleiding

Gedurende de opleiding wordt gekeken of je kunt doorstromen naar het opleidingsorkest en na verloop van tijd naar het ‘groot orkest’. Je repeteert dan één keer per week met het opleidingsorkest en één keer per week met het “groot orkest”.


Tijdens deze beide opleidingen word je voorbereid op het behalen van je A en/of B diploma.

 

Leerlingenpresentatie en studieweekend

Voor alle muzikanten in opleiding wordt er één keer per jaar een leerlingenpresentatie gehouden. Hierbij worden ouders, familie en bekenden uitgenodigd om naar de vorderingen van het afgelopen studiejaar te komen luisteren.

 

Kom vooral eens vrijblijvend langs tijdens een van onze repetities en/of neem contact met ons op voor meer informatie!

Vrienden


Stichting Vrienden


Een muziekvereniging draaiende houden is een tamelijk dure aangelegenheid. Instrumenten, kleding, huur repetitieruimte, de aanschaf van muziekstukken, de opleiding van leerlingen en de begeleiding door ervaren dirigenten trekken een zware wissel op de jaarlijkse begroting van de vereniging. De contributie van de leden en de inkomsten uit de vele activiteiten van de vereniging zijn voldoende om de vereniging draaiende te houden, maar schieten tekort voor een verdere ontwikkeling, zowel in muzikaal als organisatorisch opzicht. En deze ontwikkeling is nodig om leden te boeien en om de continuïteit van de vereniging veilig te stellen.

 

Doel
Een aantal jaren geleden is de Stichting Vrienden Muziekvereniging St. Willibrordus opgericht. Deze Stichting heeft tot doel om de muziekvereniging te steunen bij bovengenoemde ontwikkeling. In overleg met het bestuur van de muziekvereniging draagt de Stichting bij aan de aanschaf van instrumenten, muziekstukken, kleding en de opleiding van leerlingen.

 

Wat kost het?
De begunstigers van de Stichting Vrienden van de muziekvereniging betalen minimaal € 45,- per jaar.

 

Wat krijgt u?
Als begunstiger van de Stichting Vrienden wordt u regelmatig geïnformeerd over de activiteiten van de muziekvereniging. Daarnaast ontvangt u steeds een persoonlijke uitnodiging voor concerten en andere activiteiten. Bovendien vindt er jaarlijks (meestal in november) het zogenaamde vriendenconcert plaats. Dit concert wordt speciaal opgedragen aan de begunstigers van de Stichting Vrienden als blijk van dank. Op deze wijze ontstaat een speciale betrokkenheid bij de muziekvereniging.

 

Wie zijn begunstiger?
De Stichting Vrienden Muziekvereniging St. Willibrordus bestaat op dit moment uit ca. 120 begunstigers. De Vrienden is een afspiegeling van de Essche bevolking. Naast een aantal bedrijven dat op enigerlei wijze banden heeft met Esch, zijn ook vele particulieren begunstiger van de Stichting. Zij allen hebben één ding gemeen: ze vinden het belangrijk dat er in Esch een muziekvereniging is die zorgt voor een muzikale ondersteuning van allerlei activiteiten. Naast begunstigers uit Esch hebben zich inmiddels ook een aantal bedrijven en particulieren uit aangrenzende plaatsen aangesloten bij deze bijzondere Stichting.

 

Nadere informatie:

Het bestuur van de stichting bestaat uit onderstaande personen:

Voorzitter: Annemarie van Alphen

Penningmeester: Monique van der Helm

Bestuursleden: Harold de Bie - Monique Timmers - Geert Jan van der Steen - Jos Timmermans - Marian Couwenberg

Voor nadere informatie over de stichting vrienden van de muziekvereniging kunt u per e-mail: vrienden@muziekvereniging-esch.nl contact met ons opnemen.